Visites als especialistes

Visites als especialistes

Primeres visites i consecutives
(les primeres visites sempre amb derivació del metge de família)

Cardiologia Dr. Bruguera
Dermatologia Dr. Lobato
Pneumologia Dr. Balsells
Digestologia Dra. Broquetas
Psiquiatria Dr. Castro
Traumatologia Dr. Alier / Dr. León
Reumatologia Dr. Campillo
Oftalmologia Dr. Ordóñez
Optometria Iván Puigbertran


Equip ASSIR

Ginecologia Dra. Bergueiro / Dra. Díaz
Llevadora Emi Rocha
Psicòloga Iolanda Bobis