Visites als especialistes

Visites als especialistes

Primeres visites i consecutives
(les primeres visites sempre amb derivació del metge de família)

Otorrinolaringologia Dr. Torrent
Cardiologia Dr. Bruguera
Dermatologia Dr. Lobato
Pneumologia Dr. Balsells
Digestologia Dra. Broquetas
Psiquiatria Dr. Castro
Traumatologia Dr. Alier / Dr. León
Reumatologia Dr. Campillo
Oftalmologia Dr. Ordóñez
Optometria Iván Puigbertran


Equip ASSIR

Ginecologia Dra. Bergueiro / Dra. Díaz
Llevadora Emi Rocha
Psicòloga Iolanda Bobis