Qui som

Qui som

Presentació

El CAP Vila Olímpica és un centre d'Atenció Primària gestionat per APS Pamem. Situat al bell mig d'un barri modern com és el de la Vila Olímpica i a cavall d'un barri emblemàtic per la seva potencia històrica i social com és el del Poblenou, donem servei a una població estimada en 40.000 persones.

Aquest emplaçament, marca el nostre compromís d'excel·lència amb la nostra gestió donant resposta a la diversitat amb una assistència propera i de qualitat. La nostra intenció és obrir les portes del nostre centre i col·laborar en tot allò que sigui possible per a millorar la salut del nostre barri, per crear nous nexes d'unió amb la ciutadania i per fer salut utilitzant tots els agents possibles. Per aquesta raó treballem cada dia oferint la força del nostre excel·lent equip de professionals i la constant innovació. Renovant-nos i reciclant-nos cada dia per afrontar el gran repte de futur que representa promoure i preservar la salut dels nostres conciutadans.

Fem Salut, Fem barri!

Missió, visió i valors

Missió

Fomentar la salut a la ciutat de Barcelona, oferint uns serveis assistencials segurs i de qualitat, propers als ciutadans, ben coordinats amb tots els nivells assistencials, els serveis socials i la comunitat. Fomentant i afavorint la coresponsabilització de cadascú amb la seva salut.

Visió

Organització sanitària innovadora, flexible i dinàmica que aposta per la millora de la qualitat i l'excel·lència aportant valor als ciutadans i a la comunitat en termes de salut i benestar i seguretat, als treballadors en la realització professional i conciliació familiar, als estudiants de pre i postgrau garantint una bona formació i al conjunt del sistema de salut en sostenibilitat.

Valors

 • Atenció sanitària PROPERA, de QUALITAT i resolutiva, basada en el RESPECTE i la CONFIANÇA.
 • Gestió TRANSPARENT i EFICIENT, amb foment de l'AUTONOMIA de gestió i de la participació dels professionals.
 • Aposta per la CORESPONSABILITAT en la prevenció i promoció de la salut, essent l'atenció al ciutadà l'eix clau de la seva existència.
 • Aposta per la INNOVACIÓ, la formació, la investigació i les TIC i la seva incorporació a l'activitat assistencial.
 • Aposta per l'ESFORÇ , la millora continua de la QUALITAT i la SEGURETAT dels pacients.
   

RESPECTE / CONFIANÇA / TRANSPARÈNCIA / EFICIÈNCIA / QUALITAT / SEGURETAT / ESFORÇ / CORESPONSABILITAT / AUTONOMIA / INNOVACIÓ / PROXIMITAT

Organització

Director  
Adjunta a la direcció Sra. Laia Valls
Administradora del centre Sra. Sònia Muñoz
Referent d'Atenció al Ciutadà Sra. Lourdes Gilete

Professionals del centre

 • 16 Metges de Família
 • 11 Infermeres d'adults
 • 3 Pediatres
 • 2 Infermeres Pediàtriques
 • 13 Professionals d'atenció al ciutadà
 • 5 Auxiliar clínica
 • 1 Higienista dental
 • 1 Odontòlegs
 • 1 Treballadora Social

Activitat assistencial

Població de referència any 2016

Població assignada 34.785
Població atesa 21.658


Activitat 2016

Medicina de família 97.841
Pediatria 19.260
Odontologia 5.898
Infermeria 47.321
Infermeria pediàtrica 7.359
Treball social 1.352
UAC 9.325

Recerca

El nostre centre col·labora o ha col·laborat amb l'Hospital del Mar en diversos projectes de recerca relacionats amb:

 • Diabetis
 • Fibromiàlgia
 • Artrosis
 • Cardiologia: monitorització a distància
 • Ulceres i insuficiència venosa

A més a més participa en projectes amb l'objectiu d'apropar al nostre barri a les pràctiques clíniques millors i més innovadores:

 • Equip pilot en la Reforma de l'Atenció Especialitzada (RAE) amb l'incorporació dels especialistes a l'Equip d'Atenció Primària, apropant-la a l'usuari.
 • Programa de detecció precoç de Càncer Colorrectal amb l'Hospital del Mar.
 • Projecte de cribatge precoç de glaucoma, amb col·laboració amb Oftalmologia del Parc de Salut Mar.

Docència

 • Estudiants de Medicina de 1r , 2n, 3r i 6è curs, durant tot el curs acadèmic. Des del curs 2010-2011, també es realitzen seminaris a Bellaterra.
 • Universitat del Mar: 2n, 3r.
 • Pràcticum Infermeria UB: 3r