Qualitat

El nostre equip treballa cada dia per assolir les indicacions marcades pel Grup Assessor per a l'Avaluació i la Comparació en l'Àmbit de l'Atenció Primària de Salut del Benchmarking de la Regió Sanitària de Barcelona.

El Benchmarking és una dinàmica de millora de la qualitat dels serveis en l'Atenció Primària de Salut, que persegueix l'excel·lència dels serveis a través de l'adopció de les millors pràctiques assistencials.

L'avaluació es realitza mitjançant els processos relacionats amb:

  • Accessibilitat
  • Efectivitat
  • Capacitat resolutiva
  • Cost i eficiència

Altres eines per treballar entorn a la qualitat són:

  • El programa de gestió de recepta electrònica (SIRE) que ens permet revisar amb facilitat i eficàcia els plans terapèutics.
  • Programa de sincronització de baixes laborals (IT) que permet un control exhaustiu de les mateixes.
  • Acreditació de Centres d'Atenció Primària segons el sistema de qualitat europeu EFQM adaptat a les especificitats del sector sanitari.

El nostre equip esta preparat per a l'avaluació dins d'aquest procés d'acreditació, previst al Maig de 2017.

L'acreditació de centres sanitaris es defineix com un procés pel qual una organització sanitària s'incorpora a un sistema de verificació externa que avalua el nivell en què se situa l'organització en relació amb un conjunt de referents prèviament establerts, consensuats amb els experts i adaptats al territori.

El procés d'acreditació de centres sanitaris ha demostrat ser una eina eficaç per a l'avaluació i la millora dels serveis que s'hi presten i, al mateix temps, per establir que una organització és competent en allò que fa. Amb l'acreditació es certifica que una organització sanitària ha aconseguit un nivell de qualitat i competència. Per tal que aquesta organització ho pugui demostrar, rep un certificat que atorga el Departament de Salut.

L'acreditació determina el reconeixement d'un nivell de qualitat superior als estàndards exigibles per a l'autorització administrativa d'un centre sanitari.