Agenda

Agenda

← Altres entrades

Taula de Salut Comunitària

L'objectiu és millorar la salut comunitària del barri

Jan-Dec 1-31 2017
Dimarts tarda o dimecres matí (a concretar)
Centre Civic Can Felipa

Es tracta d'una activitat de llarg recorregut en la que participem junt amb d'altres agents socials en el diagnosis, priorització i disseny d'accions per millorar la salut comunitària del barri, com:

  • CAP Ramon Turró
  • serveis Socials Parc-Vila Olímpica
  • Serveis Socials Poblenou
  • Casal de gent gran 4 Cantons
  • Casal de gent gran Paraguai-Perú
  • Pere Relats
  • Serveis Socials Poblenou
  • Apropem-nos

S'han creat 2 grups de treball:

  • Gent Gran
  • Salut Mental